NAU INDUSTRIAL LABORATORI DIAGNOSI SECTOR COMERCIAL I EMPRESARIAL)

Finalització nau industrial situada a Sabadell del Vallès, província Barcelona. Executada per promotor privat.

Obres realitzades