EXECUCIÓ EDIFICI BATLLEBELL (VIVENDA PLURIFAMILIAR)

Construcció bloc de pisos 11 habitatges en el municipi de Sabadell del Vallès, província de Barcelona. Executat per promotor privat.EXECUCIÓ EDIFICI MONTSENY (VIVENDA PLURIFAMILIAR)

Construcció de dues promocions de blocs de pisos, una promoció constituïda per 8 habitatges i una segona constituïda per 6, situades en el municipi de Sabadell del Vallès, província de Barcelona. Executat per promotor privat.EXECUCIÓ EDIFICI RIBOT I SERRA (VIVENDA PLURIFAMILIAR)

Construcció bloc de pisos de 17 habitatges en el municipi de Sabadell del Vallès, província de Barcelona. Executat per promotor privat.

Obres realitzades