ELS NOSTRES SERVEIS

  • VIVENDA UNIFAMILIAR

   Executem tot tipus de vivendes unifamiliars aïllades, entre mitgeres, apariades, xalets i conjunts residencials. Construcció detallista i acurada


   VIVENDES PLURIFAMILIAR

   Construïm d’inici a fi, tot tipus d’edificacions plurifamiliars amb totes les seves variants arquitectòniques, sempre amb la màxima qualitat i cura dels acabats i processos.

  • EDIFICACIONS INDUSTRIALS

   Executem la construcció de naus industrials ó la rehabilitació i canvi d’ús de locals, per al àmbit industrial i de negoci, buscant la flexibilitat de l’empresari.

  • REFORMES I REHABILITACIONS

   Reformem tot tipus d’edificació, tant integral com puntual, essent des de la reforma més complex fins a personalitzacions de banys i cuines. Reformes de gran envergardura en el sector serveis, combinant treballs d'execució amb les dispossicions del client (hotels, hospitals, entitas bancàries i residències geriàtriques).

  • MANTENIMENT

   Col·laborem amb entitats bancàries i administradors de finques, per al manteniment integral de les finques i vivendes de lloguer o propietat, mitjançant un ampli equip de pintors, llauners, serrallers i instal·ladors, per dur a terme i en caràcter d’urgència els imprevistos o defectes que puguin surgir.

  • OBRA PÚBLICA I URBANITZACIÓ

   Execució de tot tipus d’obra pública, canalitzacions, explanacions i adeqûacions per a sól públic.

Obres realitzades