EXECUCIÓ OBRA ST. VICENÇ (VIVENDA UNIFAMILIAR)

Vivenda unifamiliar aïllada, situada al municipi de Sant Vicenç de Montalt, província de Barcelona.EXECUCIÓ OBRA VILA CINCA (VIVENDA UNIFAMILIAR)

Execució obra habitatge unifamiliar entre mitgeres, situada al municipi de Sabadell del Vallès, en la provincia de Barcelona. Executada per promotor privat.EXECUCIÓ OBRA CASTELLARNAU (VIVENDA UNIFAMILIAR)

Execució obra habitatge unifamiliar aïllada, situada a la zona de Castellarnau del municipi de Sabadell del Vallès, en la provincia de Barcelona. Executada per promotor privat.EXECUCIÓ OBRA ALELLA (VIVENDA UNIFAMILIAR)

Execució obra, habitatge unifamiliar aïllat, situada en el municipi Alella, província de Barcelona. Executada per promotor privat.EXECUCIÓ OBRA BELLATERRA (VIVENDA UNIFAMILIAR)

Execució obra habitatge unifamiliar aïllat, situada a Bellaterra, una entitat municipal descentralitzada del municipi de Cerdanyola del Vallés, en la provincia de Barcelona. Executada per promotor privat.EXECUCIÓ OBRA CASTELLARNAU (VIVENDA PLURIFAMILIAR)

Execució obra habitatge unifamiliar aïllada, situada a la zona de Castellarnau del municipi de Sabadell del Vallès, en la provincia de Barcelona. Executada per promotor privat.

Obres realitzades