EXECUCIÓ OBRA VILA CINCA (VIVENDA UNIFAMILIAR)

Situació Obra: Prevista

Execució obra habitatge unifamiliar entre mitgeres, situada al municipi de Sabadell del Vallès, en la provincia de Barcelona. Executada per promotor privat.

Obres realitzades