EXECUCIÓ EDIFICI BATLLEBELL (VIVENDA PLURIFAMILIAR)

Situació Obra: Prevista

Construcció bloc de pisos 11 habitatges en el municipi de Sabadell del Vallès, província de Barcelona. Executat per promotor privat.

Obres realitzades