EXECUCIÓ EDIFICI MONTSENY (VIVENDA PLURIFAMILIAR)

Situació Obra: Prevista

Construcció de dues promocions de blocs de pisos, una promoció constituïda per 8 habitatges i una segona constituïda per 6, situades en el municipi de Sabadell del Vallès, província de Barcelona. Executat per promotor privat.

Obres realitzades